ටියුබ සලකුණේ සුල මුල හෙලිවේ.

ඔබ බය කරවන,ඔබ භ්‍රාන්තියට පත් කරවන මේ දවස් වල ගොඩක් අය කතා කරන කට කතාවක ඇත්ත නැත්ත ඇත්තටම දැන ගන්න ඕන නම් මේක කියවන්න.මේක මම දන්නේ මම සර්ව‍තෝභද්‍ර හින්දා නෙවෙයි.අහන දේවල්,කියන දේවල් කල්පනා කර බලා විශ්වාස කරන හින්දා.සේරටම කලින් ඔයාට අහන්න දකින ලැබෙන කටකතාව,ප්‍රවෘත්තිය දිහාට හැරෙමු.

Image

 

මේ කියන විදිහට අපි කලු පාට පැල්ලමක් තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ විහින් වහ කනවා කියන එක.තවත් රතුපස්වලක් වෙන්න තියෙන හින්දා අහිංසක මිනිස්සු නොමඟ යවන්නේ නැතිව මෙන්න ඇත්ත.

ඇත්තටම මේ ලකුණු වල කතාව මේකයි.මේ තියෙන චතුරස්‍රාකාර හැඩ වලට කියන්නේ “දෘශ්‍ය ලකුණු” කියලා.

ඒ කියන්නේ නවීන ඇසුරුම් යන්ත්‍රවලට ඒ ටියුබය කොතනින් ඉවර කරන්න ඕනද කියලා දෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥාවක්.

ගොඩක් ටියුබ් වලින් එන නිෂ්පාදනවල මේක තිබුනත් පේන්න නෑ.සමහර එව්වා පේනවා.ඉතින් එව්වට ලංකාවේ මිනිස්සු බය වෙනවා.වැඩි දුර විස්තර කැමති අය මේ අඩවියට ගිහිල්ලා ඇත්ත නැත්ත බලා ගන්නවනම් තමා හොඳ,මොකද මේ ලෝකයේ දැනුමට සීමා නෑ.

 http://www.hoax-slayer.com/squares-on-tube-hoax.shtml